תל חי 25 - ראשון לציון

   קפלנסקי 24 - ראשון לציון

  קפלנסקי 26 -  ראשון לציון

   שמואל שרירא 44-46-48
 
        ראשון לציון
קפלנסקי 28 - ראשון לציון