קפלנסקי 26 - ראשון לציון
                          שלבי תכנון
      קפלנסקי 24 - ראשון לציון
         שלבי תכנון
            קפלנסקי 28 - ראשון לציון
        אוכלס - 11/2015

 
                תל חי 25 - ראשון לציון 
         אוכלס  - 3/2015 

  שרירא שמואל 44-46-48

       ראשון לציון

         בביצוע